bride-690292_1280

Ślub z obcokrajowcem w Polsce – krok po kroku

Miłość nie wybiera – małżeństwa z obcokrajowcami to nic niezwykłego. Jeśli panna młoda jest Polką, to często śluby odbywają się w Polsce. Zdarza się tak również wtedy, gdy młoda para od wielu lat mieszka wspólnie w Polsce i na miejscu ma większość przyjaciół.

Jak dopełnić formalności przedślubnych?

MSW podpowiada na, że cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że – zgodnie z właściwym prawem –może je zawrzeć.

Wymogu tego nie stosuje się wobec cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeśli mieszka on w Polsce.

Dodatkowo, osoba, która chce zawrzeć małżeństwo, powinna złożyć w USC wymagane dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (nie składa się odpisu skróconego aktu urodzenia, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa),
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa – w przypadku osoby, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
  • dowód nieistnienia małżeństwa – jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,
  • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa – jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Skąd takie zaświadczenie wziąć? Różni się to w zależności od kraju, najczęściej i najprościej dowiadywać się z konsulacie państwa, skąd pochodzi zagraniczny narzeczony. Konsulaty często pośredniczą w załatwianiu tego typu formalności.

Co ważne! Czasami państwo, z którego pochodzi zagraniczny narzeczony, nie wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Ale spokojnie, można uzyskać zwolnienie z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia!

Dodaje to trochę pracy narzeczonym, ale… Należy wówczas złożyć stosowny wniosek do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek.

Pamiętajcie, że małżeństwo można zawrzeć najwcześniej po upływie miesiąca od złożenia dokumentów do USC!

W przypadku ślubów konkordatowych, po załatwieniu formalności w USC opisanych powyżej, dostaniecie standardowe zaświadczenie z urzędu, które stwierdza brak przeszkód do zawarcia małżeństwa.Takie zaświadczenie przekazujecie w kancelarii parafialnej, w której chcecie wziąć ślub.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

A my wkrótce opiszemy formalności, których należy dopełnić w przypadku ślubu za granicą dwojga Polaków, lub ślubu Polki/Polaka z zagranicznym partnerem poza granicami Polski!About

Uzależniona od Facebooka i swojego iPhone'a. Absolwentka dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych, największa w Polsce specjalistka od Baracka Obamy. Znajduje mnóstwo inspiracji na Pinterest i uwielbia amerykańskie programy tv o planowaniu ślubu. Przywiązuje ogromną wagę do szczegółów.