Zrzut ekranu 2014-11-23 (godz. 11.53.04)

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą

Pisaliśmy już o ślubie z obcokrajowcem w Polsce. A co, jeśli zawarliście małżeństwo z zagranicznym narzeczonym lub narzeczoną w jego kraju?

Możecie oczywiście takie małżeństwo spokojnie zarejestrować w Polsce!

Co więcej, wcale nie musicie robić tego osobiście (chociaż możecie!). Rejestracji możecie dokonać w USC ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce także drogą pocztową, za pośrednictwem najbliższej rodziny lub poprzez pełnomocnika. Członkowie najbliższej rodziny nie muszą posiadać pisemnego pełnomocnictwa, by Wam pomóc w rejestracji.

Jest jeszcze jedna droga – poprzez konsulat polski w państwie, w którym zawieraliście ślub. Jest to jednak droższe i bardziej czasochłonne rozwiązanie.

Rejestracji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Może to nastąpić przez:

  • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  • odtworzenie aktu stanu cywilnego – jeśli nie można uzyskać zagranicznego odpisu aktu małżeństwa,
  • zarejestrowanie małżeństwa, które nie zostało zgłoszone
    za granicą.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa kieruje się do kierownika USC:

  • właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania – jeśli wnioskodawca nie ma w kraju aktualnego miejsca zamieszkania,
  • m.st. Warszawy – jeśli wnioskodawca nigdy nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub jeżeli wniosek składa konsul

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie później niż w ciągu trzech dni od chwili złożenia wniosku) – nie dotyczy przypadków, w których wniosek składany jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Ile to kosztuje?

W wypadku zarejestrowania zagranicznego aktu małżeństwa opłata wynosi 50 zł. Opłata skarbowa od decyzji o odtworzeniu aktu małżeństwa lub jego zarejestrowaniu wynosi 39 zł.

Pamiętajcie też o tym, że jeśli zawieraliście małżeństwo za granicą i nie złożyliście oświadczenia w sprawie swojego nazwiska po ślubie, możecie to zrobić wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw.About

Uzależniona od Facebooka i swojego iPhone'a. Absolwentka dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych, największa w Polsce specjalistka od Baracka Obamy. Znajduje mnóstwo inspiracji na Pinterest i uwielbia amerykańskie programy tv o planowaniu ślubu. Przywiązuje ogromną wagę do szczegółów.